0

هندوانه چابهار
65,000 ریال
65,000 ریال
افزودن به سبد 
پیاز سفید
78,000 ریال
78,000 ریال
افزودن به سبد 
سیب زمینی سوا شده
98,000 ریال
98,000 ریال
افزودن به سبد 
گوجه بوته ایی سوا شده
98,000 ریال
98,000 ریال
افزودن به سبد 
موز ممتاز
295,000 ریال
295,000 ریال
افزودن به سبد 
کاهو رسمی
95,000 ریال
95,000 ریال
افزودن به سبد 
پیاز زرد
78,000 ریال
78,000 ریال
افزودن به سبد 
هویج
125,000 ریال
125,000 ریال
افزودن به سبد 
سیب زمینی استامبولی
145,000 ریال
145,000 ریال
افزودن به سبد 
کلم سفید
45,000 ریال
45,000 ریال
افزودن به سبد 
کلم قرمز
65,000 ریال
65,000 ریال
افزودن به سبد 
پرتقال تامسون شمال ممتاز
185,000 ریال
185,000 ریال
افزودن به سبد 
سیب قرمز ممتاز
195,000 ریال
195,000 ریال
افزودن به سبد 
سیب سبز ممتاز
870,000 ریال
870,000 ریال
افزودن به سبد 
خیار گلخانه ایی
115,000 ریال
115,000 ریال
افزودن به سبد 
ملون ممتاز
148,000 ریال
148,000 ریال
افزودن به سبد 
سیب زرد ممتاز
275,000 ریال
275,000 ریال
افزودن به سبد 
توت فرنگی بوته ایی گرگان
950,000 ریال
950,000 ریال
افزودن به سبد 
خیار اصفهان
95,000 ریال
95,000 ریال
افزودن به سبد 
طالبی جانا ممتاز
175,000 ریال
175,000 ریال
افزودن به سبد 
طالبی شیرین ممتاز
185,000 ریال
185,000 ریال
افزودن به سبد 
لیمو شیرین ممتاز
580,000 ریال
580,000 ریال
افزودن به سبد 
لیمو ترش سنگی درجه1
225,000 ریال
225,000 ریال
افزودن به سبد 
پرتقال تو سرخ شمال ممتاز
235,000 ریال
235,000 ریال
افزودن به سبد