0

گوجه زیتونی
155,000 ریال
155,000 ریال
افزودن به سبد 
آناناس ممتاز
950,000 ریال
950,000 ریال
افزودن به سبد 
زنجبیل
1,590,000 ریال
1,590,000 ریال
افزودن به سبد 
گردو با پوست
1,390,000 ریال
1,390,000 ریال
افزودن به سبد 
نارنج
135,000 ریال
135,000 ریال
افزودن به سبد 
گل کلم
165,000 ریال
165,000 ریال
افزودن به سبد 
نخود فرنگی
195,000 ریال
195,000 ریال
افزودن به سبد 
شینسل ساده مرغ
830,000 ریال
830,000 ریال
افزودن به سبد 
مغز گردو ممتاز ایرانی
2,495,000 ریال
2,495,000 ریال
افزودن به سبد 
باقالی
165,000 ریال
165,000 ریال
افزودن به سبد 
باقالی پاک شده
950,000 ریال
950,000 ریال
افزودن به سبد 
گلابی خارجی
795,000 ریال
795,000 ریال
افزودن به سبد 
هلو حاج کاظمی ممتاز
480,000 ریال
480,000 ریال
افزودن به سبد 
ران ممتاز مرغ
520,000 ریال
520,000 ریال
افزودن به سبد 
ماهشام دوغ کوچک سبزیجات
40,000 ریال
40,000 ریال
افزودن به سبد 
فیله مرغ
720,000 ریال
720,000 ریال
افزودن به سبد 
قارچ اسلایس
272,000 ریال
272,000 ریال
افزودن به سبد 
پیاز داغ
325,000 ریال
325,000 ریال
افزودن به سبد 
جوجه طعم دار
750,000 ریال
750,000 ریال
افزودن به سبد 
سینه ممتاز مرغ
620,000 ریال
620,000 ریال
افزودن به سبد 
پسته ممتاز اکبری شور
2,850,000 ریال
2,850,000 ریال
افزودن به سبد 
گوجه خوشه ایی
495,000 ریال
495,000 ریال
افزودن به سبد 
ذرت شیرین
195,000 ریال
195,000 ریال
افزودن به سبد 
خرماپیارم
995,000 ریال
995,000 ریال
افزودن به سبد